براي مشاهده وضعيت صورتحساب گاز طبيعي، شماره اشتراک را وارد، سپس دکمه (قبول) را کليک کنيد.

  

تاريخ آخرين بروز رساني صورتحسابها بر اساس استانها