شركت ملي گاز ايران
مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات

شماره اشتراك :

مشاهده صورت حساب مشترکین گاز طبیعی


برای مشاهده آخرین قبض و سوابق قبوض گاز، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج در قبض گاز را وارد نمایید.


پرداخت آخرین قبض(در صورت وجود مهلت پرداخت) از طریق همین صفحه و بدون نیاز به وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.